Preview København
Peer Group er fantastisk planlagt og timet så alle møder alle AKTIVT og deler konkrete udfordringer med hinanden. Buddy ordningen som alle tager alvorligt sikrer fremdrift ift egne mål og man holdes op på sin handlingsplan. Jeg elsker, at vi bliver kærligt men bestemt tvunget til at involvere os i hinandens forretninger med cases og mastermind teknikker, og jeg oplever at netværket er blevet dybt og nærværende meget hurtigt.
Anne Marie Valenti, Adm. Dir. Intojob A/S
Arbejdet i Peer Group 1 giver mig sparring med kompetente fagpersoner på det rigtige niveau, om de største udfordringer i min daglige ledelse igennem intensive mastermind sessioner. Case studierne giver mig relevant indsigt i problemstillinger og løsninger jeg ikke har mødt endnu og forbereder mig på fremtidens udfordringer. Netværket i gruppen er stærkt, de intime foredrag er relevante og det åbne sociale format, understøtter at jeg løbende har en dialog med flere af gruppens deltagere imellem møderne, hvilket øger værdien betydeligt for mig. Jeg kan klart anbefale The Peer Group.
Jesper Munkholm
“Første netværk jeg har deltaget i med en tilbagebetalingstid på 45 sek”
Nils Budde Head of Customer Experience Management, Nordea | Digital Channel Development
“Peer Group er fundamentalt anderledes.
Strukturen er anderledes, men særligt det commitment, som medlemmerne har er helt særligt!

For at udvikles kræves en åbenhed, en sårbarhed og særligt en ærlighed om egne mangler – det er i høj grad til stede, hvilket giver fantastiske diskussioner.

Medlemmerne er meget forskellige, med forskellige baggrunde, hvilket samtidigt giver holdninger, vinkler og ideer på vidt forskelligt plan – det er utroligt udviklende for gruppen!

Strukturen af møderne understøtter i høj grad denne dynamik.
Der er speakers, der indleder og understøtter diskussionen, der er helt fantastiske cases, der relateres til egne virksomheder og giver næring til diskussion og sparring, der er fantastiske mastermind sessions, hvor man, mentalt, flyttes på utroligt kort tid og slutteligt, så holdes det hele op på buddy-ordninger der giver et ekstra commitment.

The Peer Group er det optimale indenfor netværk, vidensdeling og personlig udvikling, hvor det ikke risikerer at blive til Shelf-development, men hvor commitment fra alle deltagere sikrer at værdiskabelsen også forankres i dagligdagen”

Martin Rasmussen , CEO Seren A/S
Bedste netværksoplevelse ever!
At sætte over seks timer af til et netværksmøde er sin sag og jeg tænkte da også mit. Jeg mener, seks timer. Det er lang tid at bruge på noget som helst. Min skepsis blev gjort til skamme af en superspændende eftermiddag hvor alt gled efter tidsplanen. Og ikke alene var det godt planlagt, det var også virkeligt inspirerende hele vejen igennem. Og så er bunden ligesom lagt. Oven i købet i selskab med spændende, veluddannede, cool, veltalende, kloge og overlegent inspirerende deltagere. Jamen altså. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg glæder mig til næste gang og næste gang og..
Trine Nygaard Wibrand, Chefredaktør
At sætte over seks timer af til et netværksmøde er sin sag og jeg
tænkte da også mit. Jeg mener, seks timer. Det er lang tid at bruge
på noget som helst.
Min skepsis blev gjort til skamme af en superspændende eftermiddag
hvor alt gled efter tidsplanen. Og ikke alene var det godt planlagt,
det var også virkeligt inspirerende hele vejen igennem.
Og så er bunden ligesom lagt. Oven i købet i selskab med spændende, veluddannede, cool, veltalende, kloge og overlegent inspirerende deltagere. Jamen altså. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg glæder mig til næste gang og næste gang og…
Bedste netværksoplevelse ever!

Er du leder eller ejerleder og søger du et netværk, hvor du kan møde op med dine forretningsmæssige udfordringer og gå hjem med løsningen samt en peer group, der støtter dig på vej mod dine mål?

Så er Speakers Clubs The PEER GROUP måske det rette forum for dig.

I The PEER GROUP dækker vi alle de behov og ønsker de fleste måtte have til et netværk PLUS det vigtigste, som ofte mangler; Egentlig problemløsning og forretningsudvikling.

The PEER GROUP er et eksklusivt netværk, som blandt andet arbejder koncentreret med mastermind principperne, med cases og hands-on træning
– alt sammen med henblik på at løse dine udfordringer. The PEER GROUP bliver et supplement til din bestyrelse eller advisory board.

Netværket henvender sig til ledere med egen virksomhed og ledere med personaleansvar.

THE PEER GROUP
12 MÅNEDERS PROGRAM

Fire arbejdsdage
i hver Peer Group

♦ Træning af eksterne eksperter

♦ Mastermind med individuel fokus

♦ Case Studies fra din hverdag

Her løser vi dine strategiske, taktiske og operationelle udfordringer. Fokus er på dig, og målet er, at du skaber hurtigere og bedre resultater.

En fælles
Business Camp

♦ Fysiske udfordringer

♦ Mastermind på tværs

♦ Sociale oplevelser

Alle aktiviteter faciliteres af nogle af landers dygtigste eksperter. Arrangementet afholdes i smukke omgivelser

To eksklusive
Business Lounges

♦ Nye relationer

♦ Musik og Drinks

♦ Hyggelig atmosfære

Medlemmer fra alle grupperne inviteres og vi lærer hinanden at kende fra en anden side. Vi sørger for DJ og lokaler – du skaber den gode stemning.

10 Fyraftens-Workshops
Speakers fra ind- & udland

♦ Inspiration

♦ Nye værktøjer og indsigt

♦ Kompetenceløft

På disse 10 årlige fyraftens workshops bliver du opdateret på ny viden i verdensklasse leveret af de dygtigste undervisere fra Danmark og udlandet.

Mastermind

en mindre gruppe af mennesker, der mødes jævnligt for at støtte hinanden i at opnå deres mål, gennem brainstorm, ved at man skal “stå til regnskab” over for de andre medlemmer af gruppen, ved at man deler sit netværk og bidrager med viden, indsigter, ideer, og hvad man ellers har af ressourcer, til hinanden. Man arbejder for hinandens succes.

TEMAER OG UNDERVISERE

Her kan du se eksempler på nogle af de temaer og undervisere, som vi vil arbejde med på de fire årlige Peer Group arbejdsdage og på den 2-dages arbejdsweekend.

Jens
Poulsen

Salg

Henning Daverne

Stress og Balance

Claudia
Lindby

Forandringsledelse

Jacob
Palmqvist

Teambuilding

Jesper Bergstrøm

Kropssprog

Torben
Wiese

Vanebrydning

Flere temaer

Finansiering
Salg/generationsskifte
KPI’er som styringsværktøj
Branding
Social mediestrategi
Kundeservice

DIN ARBEJDENDE BESTYRELSE
ELLER ADVISORYBOARD

The PEER GROUP er også den ledersparring, som du måske savner i dit nuværende arbejdsliv. Du møder andre ligesindede ledere, der ofte har mange af de samme udfordringer som dig.

I The PEER GROUP deler I ud af jeres styrker og netværk. Imellem jeres netværksmøder følger I op på, hvordan hinandens udfordringer bliver løst.

Hver og en får en mentor fra The PEER GROUP. Mentoren har de bedste muligheder for at hjælpe dig til at nå din målsætning og sparrer løbende med dig om din udfordring, indtil The PEER GROUP mødes næste gang.

Derved bliver I den bedste PEER GROUP for hinanden, og du kan reducere omkostninger til bestyrelsesarbejde.

Hvad gør vi anderledes?

For at du skal få værdi ud af dit medlemskab, lægger vi vægt på følgende:

 • At medlemmerne er committede og engagerede
 • At gruppernes størrelser er passende og med god energi
 • At medlemmerne kommer fra forskellige brancher og med komplementære kompetencer
 • At der ved alle møder er faste procedurer og programmer
 • At medlemmerne også har kontakt indbyrdes mellem møderne
 • At alle møder ledes af en facilitator, der holder fokus og sikrer fremdrift
 • At alle medlemmer gennemgår en særlig udvælgelsesproces før optagelse
 • Der er 100% fokus på at løse deltagernes faglige og professionelle udfordringer
 • Der er en ekstrem grad af åbenhed og involvering blandt medlemmerne

ET NETVÆRK HVOR VI BEHØVER DIT ENGAGEMENT

The PEER GROUP er for dig som ser muligheder, ønsker at gøre en forskel, er handlekraftig, elsker at skabe værdi, og som vil dele din viden og erfaringer med de øvrige gruppemedlemmer.

I The PEER GROUP handler det, om at løse hinandens udfordringer, og vi er ikke tilfredse, før der er fundet en løsning, som du kan omsætte til handling.

Ejerledere og ledere med personaleansvar står
ofte alene med overvejelserne

Hvem hjælper dig med dine udfordringer?

Forskning viser, at vi bliver gennemsnittet af de fem personer, som vi omgiver os mest med – og at vores resultater oftest har en klar sammenhæng til disse.

Ønsker du bedre resultater er svaret måske at blive medlem af The PEER GROUP.

I The PEER GROUP finder du nye relationer, som kan skabe ny udvikling for dig og dine mål.

Vi bringer al den talent, personlighed og faglighed, der er i gruppen, i spil, så alle får udbytte af hinandens ressourcer.

Vi optimerer processerne i dit lederskab.

Du investerer dine egne ressourcer og får det dobbelt med hjem.

Du bliver en del af et netværk, der vil hinanden det bedste – også imellem netværksmøderne.

“The coordination of knowledge and effort of two or more people, who work toward a definite purpose, in the spirit of harmony.”

Napoleon Hill

Think and Grow Rich

THE PEER GROUP – EN UNIK MULIGHED

MEDLEMSFORDELE

Som eksklusivt medlem af The PEER GROUP får du adgang til

 • 10 årlige inspirationsmøder fra de bedste danske og internationale undervisere og foredragsholdere
 • Fire årlige Peer Group møder á 6 timers varighed inkl. dinner
 • To eksklusive Business Lounges med DJ og drinks
 • Et årligt Peer Group fællesmøde Fredag/Lørdag (NB: tillæg for ophold/kost)
 • On-line forum på FB
 • Ubegrænset adgang til sparring hos Peer Group medlemmerne
 • 1 one-to-one coaching session
 • Medlemsrabatter på de af Speakers Club udbudte ydelser
 • VIP seating på fyraftenworkshops

PRAKTISK INFO

The Peer Group et eksklusivt medlemskab af Speakers Club

 • De 4 årlige møder afholdes i januar, marts, august og oktober
 • Det første møde afholdes ultimo august
 • Møderne starter altid efter frokost kl. 13:00 og slutter kl. 19:00 med en netværksdinner
 • Møderne afholdes hos Speakers Club København i nyetablerede mødefaciliteter eller et sted ude i byen
 • Der oprettes grupper i København og Aarhus
 • Du kan melde dig ind når som helst
 • Et medlemskab gælder for 12 måneder ad gangen

Læs mere om medlemskaber og fordele på vores hjemmeside www.speakersclub.dk

EN FØRERPOSITION INDEN FOR NETVÆRK

I Speakers Club har vi gennem flere år faciliteret både store og mindre grupper af mennesker professionelt. Vi har tænkt kreativt og gentænkt, hvad et netværk egentlig skal kunne, for at det får værdi for medlemmerne.

Vi mener, at det skal være slut med, at du skal spilde din tid i et traditionelt netværk, hvor essensen er en oplægsholder, en god middag og udveksling af visitkort.

I Speakers Club tror vi på, at du er en leder, der vil bruge din tid fornuftigt. Vi tror på, at du vil bruge din kostbare tid, fordi et netværk skal skabe en merværdi for dig og din virksomhed. Derfor skal du være med i THE PEER GROUP. Når den rette energi og stemning er til stede, opstår magi, og der bliver fundet nye, kreative løsninger på deltagernes problemer. 

Vi har derfor taget de bedste redskaber fra vores høstede erfaringer og er nu klar til The PEER GROUP.

BLIV MEDLEM NU!

Alle, der søger om medlemskab af The PEER GROUP, inviteres til et kvalificeringsinterview med en facilitator. Det skal sikre, at du som medlem ved, hvad der forventes af dig, og hvad du til gengæld kan forvente at få tilbage fra gruppen.
Du er den vigtigste faktor for succes, så derfor stiller et medlemskab af The Peer Group også nogle krav til dig.
Søg om medlemsskab – download din ansøgningsblanket HER. Udfyld og returner den til kontakt@peergroup.dk
Du modtager bekræftelse på dit medlemskab

INTROPRIS 14.995 excl. moms

Normalpris 19.995 excl. moms

KONTAKTPERSONER